Ørnes legekontor stenger telefon, ekspedisjon og laboratorium mellom klokken 12:00 og 15:30 onsdag 8. oktober.

Personer som har legetime skal likevel møte som avtalt.

Glomfjord legekontor skal holde stengt mellom klokken 11:00 og 15:30, onsdag 15. november.