Pressemelding

I en emisjon for Glomfjord Hydrogen er Troms Kraft kommet inn som ny eier, med en eierpost på 15,3 prosent. Øvrige eiere er Greenstat, NEL Fuel og Meløy Energi. Kjøpet markerer Troms Kraft sin inntreden i verdikjeden rundt hydrogen.

-Vi tror hydrogen vil bli en viktig del av den framtidige energimiksen, og ser på denne investeringen som en del av vår strategi for å bidra til å bygge Nord-Norge som en vekstregion basert på fornybar energi. Vi mener at dette partnerskapet - strategisk lokalisert i Glomfjord, med sin tunge industrihistorie innenfor hydrogen - har gode forutsetninger for å lykkes, sier Erling Dalberg, konserndirektør for innovasjon og utvikling i Troms Kraft.

Glomfjord Hydrogen AS ble etablert i 2016, med mål om å etablere storskala hydrogenproduksjon, både i komprimert og flytende form. Målet er i første omgang å vinne anbudet om Vestfjord-fergene, som skal ha sine første leveranser av hydrogen allerede i 2025. I tillegg arbeides det med flere andre markedskanaler. I 2020 kom det på plass en samarbeidsavtale med franske Air Liquide om flytendegjøring av hydrogen.

-Med Air Liquide, NEL Fuel og nå Troms Kraft ombord, begynner vi å nærme oss et komplett partnerskap. Som det største energikonsernet i nord bringer Troms Kraft viktig kompetanse om energimarkedet inn i Glomfjord Hydrogen. I tillegg får vi en solid og langsiktig finansiell partner, noe som er avgjørende i et marked under oppbygging, sier Vegard Frihammer, administrerende direktør i Greenstat, største aksjonær i Glomfjord Hydrogen AS.

En rekke offentlige utredninger det siste året etterlater ingen tvil om at hydrogen vil bli et viktig satsingsområde for Norge som energinasjon. Meløy kommune har derfor arbeidet strategisk og målrettet over lang tid for at kommunens kompetanse og infrastruktur innenfor hydrogen skal resultere i ny industri i Glomfjord.

-Vi er spesielt glade for å få nordnorske partnere ombord i prosjektet. Skal vi lykkes med omstillingen må vi samle alle gode krefter i landsdelen, dette kan ingen gjøre alene. Vi tror at Glomfjord Industripark, som fram til 1993 huset verdens største hydrogenfabrikk, kan bli en spydspiss og et kompetansesentrum for hydrogen i nord. Vi gleder oss til å aksle denne trøya sammen med Troms Kraft, sier ordfører i Meløy, Sigurd Stormo.

Om partnerne:

Greenstat AS:

Norsk energi- og teknologiselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet jobber med grønne prosjekter ved flere lokasjoner i Norge, og har også en internasjonal satsing. Hovedsatsingen er innen grønn hydrogenproduksjon, men selskapet jobber også med lokal energiproduksjon og andre satsinger innen den fornybare verdikjeden. Eier 38,4 prosent av aksjene.

Nel Fuel:

Datterselskap i NEL ASA, som er et norsk, globalt selskap med base i Oslo, og som tilbyr løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder. Konsernsjef Jon André Løkke er styreleder i Glomfjord Hydrogen. Eier 23,18 prosent av aksjene.

Meløy Energi AS:

Kraftprodusent og -leverandør i Sør-Salten, og med base ved Glomfjord, 14 mil sør for Bodø. Selskapet er delt i nettselskap og kraftselskap, og er heleid av Meløy kommune. Eier 23,18 prosent av aksjene.

Tromsø Kraft AS:

Helintegrert energikonsern eid av Troms Kraft Holding (60%) og Tromsø kommune (40%). Produserer årlig rundt 1,1 TWh fornybar kraft og er hovedeier i landsdelens største nettselskap Arva. I tillegg inngår heleide Ishavskraft, som er blant landets fem største strømsalgselskap, i Troms Kraft-konsernet. Troms Kraft har også etablert en satsing på landstrøm i selskapet Fjuel, i partnerskap med Tromsø Havn.