Randi Aag

1.    Tilgang til gode friluftsarealer for alle. Vi ønsker at turløypa rundt Lille Glomvann blir oppgradert og asfaltert. I tilknytning til denne ønsker vi en treningspark.

2.    Vi ber om at Meløy kommune tilrettelegger for at spesialisthelsetjenester som for eksempel revmatolog og audiolog. Det bør være mulig å få tilpasset høreapparat uten å reise til Bodø. Kanskje er ett interkommunalt samarbeid mulig ?

3.    Utvidet åpningstid for Meløy fritidsbad.

4.    Vi forventer at åpningstider mht.lege,laboratorietjenester og telefontid for pasienter ,blir tilpasset den nye situasjonen etter nedleggelsen av legekontoret i Glomfjord.

5.    Nytt amfi på Meløy kulturhus.

 Meløy revmatikerforening er glad for at vi har en så velfungerende og bra Frisklivssentral  og at vi har  varmebasseng i Meløy. Det er gull verdt for mennesker med  muskel og skjelettsykdommer !

Vi håper våre innspill blir tatt med i de ulike politiske partiene i neste kommunestyreperiode.

For styret i Meløy revmatikerforening

Randi Aag, leder