Voksne fra Meløy som har behov for logoped kan få hjelp av Heidi Hansen en ettermiddag hver uke på Ørnes.

Heidi har etablert firmaet Salten Logopedi, der hun startet virksomheten ved årsskiftet.

- Jeg har avtale med Meløy kommune, og er blitt tatt veldig godt i mot der. De er interessert i kompetansen min, og gjør hva de kan for å legge til rette for meg. Når jeg er på Ørnes, holder jeg til i hovedetasjen på sykehjemmet.

Heidi er i gang med sitt sjuende år hos Gildeskål voksenopplæring. Hun trives veldig godt i arbeidet med språkopplæring for innvandrerne.

- Fordi jeg ikke overtar jobben etter en annen logoped, vet jeg foreløpig ikke hvor stort behov folk over 18 år har for min bistand. Derfor er det greit å ha logopedjobben ved siden av i starten.

Heidi er nyutdannet, og føler seg litt som skårunge. Derfor ønsker hun å avgrense, og ikke også være logoped for barn og unge i første omgang.

- Jeg mangler faglig fellesskap lokalt, men har et godt nettverk. Det er mange med lang erfaring jeg kan ringe til. Blant disse er medlemmene i styret i Nordland Logopedlag, der jeg under siste årsmøte ble valgt til leder.