Det er vel ingen overdrivelse å skrive at det yrer av liv på Midthun Sau & Fugl på Oppsal i Gildeskål. Her finner en kaniner, sauer, frittgående moskusender, pekingender og høns, i tillegg til en stor påfugl, på stadig leting etter maken som reven tok i fjor.

Skaper trivsel For familien Midthun, som består av Bjørg (37), Jan Ivar (36), Johanne (6 1/2), Leon (8) og Dan (18), er dyra viktig for trivselen. Ifølge Bjørg er drømmen om å få til besøksgård levende.

Glad i dyr: Både Johanne og Leon er glade i dyr. De viser gjerne frem de flotte kaninene som er på gården.

Glad i dyr: Både Johanne og Leon er glade i dyr. De viser gjerne frem de flotte kaninene som er på gården.

- Vi har tidligere hatt besøk både av barn fra barnehage, og en skole, samt barne-familier, både fastboende og ferierende. Det har gått veldig bra.

Både Bjørg og Jan Ivar er utenfor det ordinære arbeidslivet for tiden, Bjørg på grunn av helsa, og Jan Ivar er på let etter jobb.

- Og det var jo da de i begynnelsen startet forsiktig med noen få høns, at Bjørg ble syk. Men, det er mye god medisin i dyrehold. Så kom det ett par kopplam noen år etter, og siden har det bare ballet på seg. Vi har jo en drøm om å en dag kunne leve av gårdsdrift, er begge enige om.

Kopplam: Jan Ivar får en del kopplam i etterkant av vårens lamming. Disse blir matet på gården og får et nært forhold til både voksne og unger. Johanne er godvenn med lammene.

Kopplam: Jan Ivar får en del kopplam i etterkant av vårens lamming. Disse blir matet på gården og får et nært forhold til både voksne og unger. Johanne er godvenn med lammene.

Dyr viktig At dyrelivet på gården er viktig og opptar alle, kanskje spesielt de to yngste er tydelig. Både Johanne og Leon er ivrige på å vise frem alle dyrene, spesielt kaninene som er av forskjellige raser. Det samme gjelder de frittgående hønene som også er av forskjellige raser. Bjørg forteller at eggene fra de frittgående endene og hønsene er populære og ettertraktede både av fastboende, men kanskje spesielt av hyttefolk i området.

På leit: Påfuglhannen hadde mistet maken. Den ble tatt av reven for ett år siden, og familien leter etter en ny make til han, men det er ikke så lett å få tak i.

På leit: Påfuglhannen hadde mistet maken. Den ble tatt av reven for ett år siden, og familien leter etter en ny make til han, men det er ikke så lett å få tak i.

I tillegg til dyrene på gården har familien villsauer gående ute på Femris, en øy i Gildeskål hvor sauene beiter året rundt på de urter og vekster som naturlig vokser der. Det gjør kvaliteten på kjøttet ekstra god. Denne flokken høster de av, og tar tilbake slakt og skinn etter de sauene de sender fra seg til slakteriet. I tillegg til skinn og ull fra de "vanlige" sauene og lammene. Også kjøtt og skinn fra boer-geiter formidler de.

- Flere og flere får øynene opp for det gode kjøttet fra villsauen. Det gjelder også kjekjøttet, det ser ut for å bli mer og mer populært. Og det skjønner jeg godt for dette er et nydelig kjøtt, forteller Jan Ivar.

-  Du vet at folk er blitt mer og mer bevisste å hvor de henter maten fra. Kortreist lokalmat er populært, og det at folk vet hvor og hvordan dyrene har hatt det før de ble til mat er viktig for dem.

Egg: Fra Midthun sau og Fugl selges det egg fra frittgående høner og ender. Jan Ivar og Johanne viser frem litt av flokken som står bak eggproduksjonen.

Egg: Fra Midthun sau og Fugl selges det egg fra frittgående høner og ender. Jan Ivar og Johanne viser frem litt av flokken som står bak eggproduksjonen.

Besøk i institusjoner Familien Midthun bidrar også med trivselstiltak utenfor selve gården. Blant annet har de besøkt sykehjemmet på Ørnes ett par ganger.

- Der er vi blitt kjempegodt mottatt. De som bor der viser at de setter stor pris på at vi kommer og har med oss både sau og kaniner. Dette skulle vi gjerne ha gjort oftere, for vi ser jo at det betyr mye for de vi besøker. Vi har signalisert at vi kunne tenkt oss til å gjøre det samme i Gildeskål, men har ikke fått noen respons på det til nå. Vi håper jo at vi kan bidra med noe positivt i nærmiljøet vårt.

- Vi har flere ideer som vi jobber med, så vi får se hva vi får til på sikt, vi har i vert fall et stort ønske om å få noe mer ut av gården, sier de til slutt.