I dag klokken 12.00 overrekker Helse- og miljøtilsyn Salten IKS en førstepremie på 10.000 kroner til Vall Barnehage som vinner av prosjektet « Ren hånd-barnehage».

Prosjektet fokuserer på håndvaskens betydning for å redusere sykdom hos barn og ansatte i barnehager, og 30 barnehager i de 9 saltenkommunene, pluss Værøy og Røst har sertifisert seg som «Ren hånd-barnehage».

Vall barnehage er en av 30 barnehager i Salten-området som nå er sertifisert innen håndhygiene. I dag deles en gjev pris ut i barnehagen.

Vall barnehage er en av 30 barnehager i Salten-området som nå er sertifisert innen håndhygiene. I dag deles en gjev pris ut i barnehagen.