Det er på to påfølgende dager funnet positiv selvtest hos en ansatt i Glomfjord barnehage.

Videre har en ansatt og ett barn symptomer på covid-19, men uten at det foreligger testresultat.

Smitteførende

Da det er rimelig å anta at også disse er smitteførende og i påvente av resultatene fra PCR-test, vil to avdelinger i Glomfjord barnehage holde stengt mandag 20. desember.

Avgjørelsen er tatt i samråd med fungerende smittevernlege i Meløy, Kai Brynjar Hagen.

Smittesporing igangsettes. Ansatte og foresatte/foreldre vil få mer informasjon direkte fra barnehagen.