Tor filmet gaupe på Meløya-Nå frykter bøndene at saueliv går tapt