Allerede neste uke, tirsdag 2. juni, starter arbeidet i Storvikskartunnelen. Det vil medføre ventetid for trafikkanter i uka som kommer.

Vil bli ledebilkjøring

De to første tunnelene som skal inspiseres i sommer ligger i Gildeskål kommune. I Storvikskartunnelen som ligger på Fylkesvei 17 foregår arbeidet førstkommende uke fra tirsdag 2. juni til torsdag 4. juni klokken 08.00-18.00. Der blir det ledebilkjøring og opptil 20 minutters ventetid. I Noviktunnelen på Fv. 7444 er tunnelen for smal til at kjøretøy kan passere under arbeidet. Noviktunnelen blir stengt fredag 5. juni klokken 08.00-18.00 med gjennomslipp klokken 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00. Blålysetater under utrykning kan passere.

Gjennomfører rutinekontroll

Hvert femte år skal det gjøres en geologisk inspeksjon i tunnelene. Da undersøkes det om fjellet er stabilt eller om det er behov for rensk eller flere sikringstiltak. Det er en slik undersøkelse som nå skal gjennomføres på en rekke fylkesvegtunneler.

- Dette er en rutinemessig og grundigere kontroll, som kommer i tillegg til at entreprenørene våre følger med i det daglige. Hensikten er å sikre at tunnelene er trygge å ferdes gjennom, sier tunnelforvalter Marlene Lundbakk i Nordland fylkeskommune.