Pressemelding, Meløy kommune.

- Etter en spennende rekrutteringsprosess er vi nå veldig fornøyd med å ha ny rådmann på plass i Meløy, sier ordfører Sigurd Stormo. Det var et enstemmig kommunestyre som i dag ansatte Kristiansen som rådmann, en jobb hun tar fatt på allerede 1. desember.

Spennende potensial - Meløy er en svært interessant kommune med en bredde i muligheter og spennende potensial for samfunnsutvikling. Og som rådmann får jeg muligheten til å utnytte mine personlige egenskaper, mitt nettverk, min kunnskap og ikke minst erfaring innen ledelse og utvikling til å arbeide med en av de viktigste samfunnsoppgavene, nemlig å være en kommune for og med ulike aktører og innbyggerne, sier Kristiansen.

Bakgrunn Meløy kommunes nye rådmann er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø, har lang og bred ledererfaring og jobber i dag som avdelingsdirektør i Husbanken Nord, Bodø, med ansvar for kommune og marked. Hun innehar en rekke styreverv. Blant annet er hun styreleder for Bodø Havn og styremedlem i Bodø Kommunale Pensjonskasse. Kristiansen har også politisk erfaring. Fra 2011 til 2015 var hun bystyrerepresentant for Bodø AP, og fra 2016 til 2017 partileder. Kristiansen har ingen politiske verv i dag.

Seks søkere Meløy kommune mottok i alt seks søkere til rådmannsstillingen. To valgte å trekke seg underveis i prosessen. Kristin Eide Holdal er konstituert som rådmann fram til Kristiansen tiltrer.