I år var det også flere nye bidragsytere til kalenderen. Totalt var det nitten bidragsytere som hadde sendt inn bilder til årets kalender. Mens det er den 34. boka i år, har Meløy- kalenderen blitt utgitt 35 ganger. Hovedbildet på førstesiden av kalenderen i år er et bilde utlånt av Reidun Hals fra Våtvika, Ørnes. Bildet er tatt på 50- tallet, og viser utsikten fra Spilderhesten og utover øyene. Bidragsyterne som var til stede i salen ble hedret med applaus og en gratis utgave av årets bok. Deretter fikk vi en gjennomgang av årets årbok av Dagfinn Kolberg. Også i år er det flere debutanter i boka. Dagfinn kunne røpe at vi får nye opplysninger om Operasjon Muskedunder i åretes bok. I tillegg får vi bli kjent med flere lokale folk i Meløy i årets årbok, som skolemannen og oversetteren Gunnar Kambestad i artikkelen «90 år er ingen alder.» Besøk fra Bodø Ikke bare meløyfjerdinger var tilstede i salen under årets markering. Halvar Jeremiassen (77) hadde tatt turen fra Bodø på vegne av søsteren Kjellaug Aspaas (87) som nå er bosatt like utenfor Smøla. Kjellaug vokste opp på Bolga, og i artikkelen «Da stormen tok huset vårt, slik jeg husker det» forteller Kjellaug om den voldsomme orkanen som herjet langs kysten og blåste huset deres på sjøen i 1938. Senere flyttet familien inn i et nytt hus på Bolga der Halvar senere ble født. Halvar har tidligere vært lektor- blant annet i historie, og er svært interessert i lokalhistorie.

- Selv om jeg ikke opplevde historien selv, har jeg et nært forhold til den siden jeg fikk den inn med morsmelka. Det føles fint å være her på vegne av søsteren min, sier han. To historieinteresserte søsken Anne- Rita Kolberg og broren Dagfinn Kolberg var med og stiftet historielaget i 1984. De tror historieinteressen blant folk bare har økt de siste årene.

- Årsaken er nok at mange historiske arkiv og kirkebøker nå er blitt tilgjengelig digitalt. Det er derfor mye enklere å drive med slektsforskning og få historisk informasjon for folk flest enn det var før, sier Anne- Rita. Hun har sittet i styret for historielaget i en årrekke. Dagfinn har vært redaktør de siste fire årene. Anne- Rita har bidratt med mange artikler i årets årbok, mens Dagfinn har bidratt med bilde til forsiden på årets bok.

Halvar Jeremiassen (opprinnelig fra Bolga), hadde tatt turen fra Bodø for å få med seg årets bokslipp.

Begynte på 80- tallet Anne- Rita har samlet på postkort de siste tjue åra, og har antageligvis den største postkortsamlingen i Meløy. Mange av postkortene hennes blitt brukt i historielagets årlige kalender. Dagfinn har vært en ivrig naturfotograf siden 80- tallet, og har ikke tall på hvor mange slides med bilder han har i huset hjemme.

– Også naturbilder er historie, noe folk ofte glemmer. Mange har naturbilder og andre bilder fra 80- tallet hjemme. De har også historisk verdi i dag. Vi vil at lista for å sende inn bilder skal være lavest mulig. Mange spør oss om vi bare tar imot sort- hvitt bilder siden vi bare har sort- hvitt- bilder i kalenderen, men folk kan sende inn fargebilder også, og så fikser vi i historielaget resten og gjør bildene om til sort- hvitt, forklarer han.

F.v søskenparet Dagfinn Kolberg og Anne- Rita Kolberg som har vært med i historielaget siden 80- tallet. – Jo eldre man blir og jo mer kunnskap en får, jo mer interessant blir det, mener de.

Historisk verdi    De to søsknene er ikke i tvil om hva som er det mest unike bildet i årets kalender.

- Det er bildet som er tatt av Bernt Lunds døtre på Glombreen i mars 1921. Bildet er tatt på glassplate, og er helt klart i dag. Bernt var den som startet opp kraftutbyggingen i Glomfjord, som temte fossen og bygde kraftstasjon der. Et nydelig bilde! Utlåner er er Anton Larsen, forteller Anne- Rita.

Anne- Rita og Dagfinn merker godt at de har fått mer interesse for historie ettersom de har blitt eldre.

- Jo eldre man blir og jo mer kunnskap en får, jo mer interessant blir det. Det artigste med å holde på med historie er at du aldri blir utlært, sier Dagfinn.