Arrangementet er det første av flere månedlige aktiviteter kommunen arrangerer som skal være knyttet til Meløy sine bærekraftsmål, som en del av «Det gode liv i Nord».

Gjennom å samarbeide med lag og foreninger og å arrangere møteplasser mener kommunen at de når bærekraftsmålene «god helse» og «bærekraftige byer og samfunn».

«Det gode liv i Nord» skal være en verktøykasse fra Nordland fylkeskommune for kommuner, lag og foreninger, og skal bidra til bærekraft og å utvikle gode lokalsamfunn.

«Det gode liv i Nord» har fem ulike tema for årets tolv måneder, og hver måned har tre bærekraftsmål i fokus.

I februar er temaet trivsel, og bærekraftsmålene «god helse og livskvalitet», «anstendig arbeid og økonomisk vekst» og «bærekraftige byer og lokalsamfunn». I mars er det temaet miljø som står for tur.