– Vi må erkjenne at Meløy kommunes økonomiske situasjon er alvorlig, sier kommunedirektør Arne Johansen.

Allerede i starten av 2024 ble det klart at Statsforvalteren i Nordland hadde sendt ut anmodning om at Meløy skulle meldes inn på ROBEK, og nå får kommunen se hvor stort overforbruket ble i 2023.

Viktig omstilling

I tillegg til det regnskapsmessige underskuddet for 2023 gikk Meløy kommune også med underskudd i 2022 og har nå et akumulert underskudd på til sammen 65,7 millioner kroner.

– Resultatet understreker hvor viktig det er ar politisk og administrativt nivå i fellesskap, og i tett samarbeid med de tillitsvalgte gjennomfører nødvendig omstilling slik at vi kan gjennvinne bærekraft i økonomien, sier kommunedirektøren.

For kommunepolitikerne var flere av punktene på sakslistene i fjor høst knyttet til hvordan Meløy kommune skal forbedre økonomien. Allerede er Glomfjord legekontor samlokalisert med Ørnes legekontor, kommunen utvider eiendomsskatten, og til høsten skal kommunestyret behandle saken om Reipå skoles fremtid.

– Nødvendig imstillng innebærer osgå at vi må tilpasse kommunens tjenester i takt med befolkningsendringen, som viser at vi blir færre yngre og flere eldre, forklarer Johansen.

Kommunen opplyser at administrasjonen, politikerne og de tillitsvlgte må fortsette å finne tiltak for å nå målet om å komme ut av ROBEK i 2027, samtidig som tiltakene som ble vedtatt i budsjett og økonomiplan for 2024–2027 skal gjennomføres etter planen.

Etter revidering av regnskapet skal det behandles av kommunestyret 8. mai.