Heller ansikt til ansikt, enn på Facebook. Det ønsker kommunens folkevalgte for meløyskolene!

Under siste kommunestyremøtet ble tilstandsrapporten for meløyskolene presentert. Fjorårstallene viser at mobbing fremdeles er et stort problem, nå iverksettes flere tiltak. Et av fremmeforslagene som fikk full tilslutning blant våre politikere, var å innføre mobilfrie skoler.

Leder for oppvekstutvalget, Marianne Johansen (Ap), redegjorde for de gode resultatene denne ordningen har ført med seg på Ørnes skole. Mer aktivitet blant elevene i frimuttene og et bedre og mer fokusert læringsmiljø. Elevundersøkelsen og andre undersøkelser viser at mye av dagens mobbing i skolen foregår via sosiale medier.

Under kommunestyremøtet ble mobbing i barnehagene også tatt opp. Ole Martin Erikstad (Frp) savnet temaet i tilstandsrapporten fra barnehagene. Til det svarte Marianne Johansen at det er utføre en brukerundersøkelse blant foresatte der mobbing var blant temaene, men at svarprosenten var lav. Helse - og miljøtilsyn Salten besøker nå alle barnehagene i Meløy, da står psykososialt miljø og psykososiale forhold på agendaen.