- Jeg er veldig glad for at Venstre har fått senket grunnrenteskatten, men er allikevel ikke helt fornøyd. Meløy og Nordland Venstre var tidlig ute med å løfte problemstillinga, mener Cecilie Hegge.

Flertall for nedtrekk

Hovedårsaken til misnøyen er at grunnrenteskatten, en tilleggsskatt innført av regjeringa ble vedtatt uten at næringa selv fikk ta god nok del i prosessen, mener Hegge.

- Det lå ingen enighet mellom næringa og regjeringa på det samlede skattetrykket da skatten ble vedtatt og innført. Regjeringa har stått fast på innføringen, noe som har påvirket næringa svært negativt. Forhandlingene på skattenivået har siden pågått. Men jeg er godt fornøyd med at Venstre har fått flertall for et nedtrekk på 23 prosent fra SV`s forslag på 48 prosent. Venstre vil fortsette å jobbe for å redusere det samlede skattetrykket til næringa ytterligere.