Når det blir jul, får sokneprest Jon Aalborg det ekstra travelt. Men han liker det.

- Det er litt hyggelig hektisk når jeg skal reise rundt for å være på skolene, institusjonene og i kirkene i forbindelse med jula. Hvis jeg får planlagt litt i god tid, så handler julegudstjenestene om gjennomføring.

På julaften er nemlig ikke Jon mye i ro før det blir kveld.

- Det begynner med gudstjeneste på GIBOS på Inndyr klokka 11. Så reiser vi rett til Saura, og er der klokka 13. Siste gudstjeneste på julaften er i hovedkirka klokka 16, ramser han opp.

Innledningen på Gudstjenesten i Saura kirke julaften betegner han som en genistrek.

- Saura kirkes venner vet at når gudstjenesten er ferdig, da vil folk hjem. Derfor lager de til kirkekaffe klokka 12. Så kan folk komme inn i midtgangen for å drikke gløgg, spise pepperkaker, og slå av en prat med naboer og venner fram til gudstjenesten begynner.