Ordfører i Meløy Sigurd Stormo, er selvsagt svært glad for fylkesrådets forslag.

-Det er veldig positivt. Denne vegstrekningen har stått på vent i mange år. Prosjektet er viktig for videreutvikling av Glomfjord Industripark og ny grønn industri. Meløy har også en voksende fiskeri- og havbruksnæring. Derfor vil utbedringer av veien bety mye for næringslivet, men også for myke trafikanter, både sykkelturister sommerstid og for lokalbefolkningen som vil kunne ferdes tryggere gjennom hele året, sier han.

Vil ha staten med

Det er tre parseller som er spesielt aktuelle for utbedring, Glombergan – Setvikdalen, Spildra – Eidbukt og Neverdalen – Selstad.

- Men i likhet med fv. 12 Bustneslia ser fylkesrådet at det ikke er mulig å starte opp dette prosjektet før utpå 2020-tallet, grunnet blant annet reguleringsplanlegging og prosjektering. Fylkesrådet foreslår derfor at det settes av 50 millioner kroner til oppstart av prosjektet allerede nå, sier fylkesråd for næring Svein Eggesvik (Sp).

Han legger til at fylkesrådet også vil vurdere å kontakte samferdselsdepartementet for å be om statlig medfinansiering.

Ekstra satsing

Midlene til Meløy er en del av en ekstra satsing på vei: Fylkesrådet har satt av hele én milliard kroner ekstra av til fylkesveiene i Nordland i perioden 2020-2023. Vegmilllarden skal være en satsning på viktige næringsveger, og i tråd med strategien i Regional transportplan (RTP) 2018-2029 «Fra kyst til marked». Målet er å få mest mulig vei for pengene.

Det er fylkestinget som tar den endelige avgjørelsen i saken under sitt møte i Mo i Rana 17. -19. juni.