Mange deltok på fergestrikk i Rødøy: - Jeg tenkte at dette må vi blåse liv i igjen