Ungdommene markerte verdensdagen for psykisk helse