Deriblant veien utover mot Jektvikøya. De ønsker også informasjon om Sjåvikveien mot Sperstad som har vært i svært dårlig forfatning i vår.

I brevet står det at folk som bor ved denne veistrekningen er lei av å bli avfeid, blant annet med unnskyldninger om at en må vente til telen er gått ut av jorda.

Nå krever befolkningen at kommunen gjør jobben sin og setter i stand veien, straks.