Fylkeskommunen forlenger prøveperioden med pendlerordning for strekningen Forøy - Ågskardet.

Våren 2022 opprettet Nordland Fylkeskommune en prøveordning for pendlere som skulle vare fra mai 2022 til mai 2023. Nå er prøveperioden forlenget ut januar 2024.

Ordningen gjelder for de som har fast bostedsadresse i Meløy eller Rødøy kommune, og som reiser regelmessig med ferjesambandet Forøy-Ågskardet for å komme til og fra arbeid. Ordningen skal gjelde alle avganger.