Norge er blant landene i verden med flest tunneler. I en ny rapport fastslår Riksrevisjonen at myndighetene ikke har tatt sikkerheten her alvorlig nok. Der får både Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens vegvesen skarp kritikk.

Rapporten viser blant annet at det for halvparten av tunnelene ikke har vært gjennomført lovpålagte brannøvelser de siste fire årene. Konsekvensen av manglende øvelser er at ulykker kan utvikle seg til katastrofer.

Tas ikke på alvor: Hvert år skjer 1.300 motorstopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i tunneler. I halvparten av tunnelene har det ikke vært gjennomført brannøvelser de siste fire årene, ifølge rapporten til Riksrevisjonen. Vårt bilde er fra Vindviktunnelen i Gildeskål. Foto: Edmund Ulsnæs