INTERPELLASJON:: Interpellasjon til kommunestyret om avviksmeldinger i Meløy kommune