Kommunal informasjon

Meløy kommune vil på vegne av Nordland fylkeskommune behandle søknadene og utstede pendlerbevisene.

Mulighet for å fornye pendlerbeviset

De som har pendlerbevis fra perioden 2016/2017, og fortsatt oppfyller kriteriene, kan henvende seg til Meløy kommune, servisetorget for å få utstedt nytt pendlerbevis for perioden 2018/2019.

Kriteriene for å få pendlerbevis

For å oppfylle kriteriene må du ha fast bostedsadresse i Meløy eller Rødøy kommune. Du må også være avhengig av å reise med ferjesambandet Forøy-Ågskardet for å komme til og fra fast arbeidsadresse.  Ordningen gjelder kun for biler under 6 meter, og kun en gang per dag. Pendlerbeviset er personlig og kan derfor ikke benyttes av andre personer. Ved forespørsel skal legitimasjon fremvises.

Siste mulighet for å søke om pendlerbevis er 31. juli.

Dokumentasjonskrav som må vedlegges søknad:

- utskrift fra Folkeregisteret om fast bosted

- bekreftelse fra arbeidsgiver på fast arbeidssted (eventuelt arbeidskontrakt)

Utfylt søknad sendes til:Meløy kommune

Gammelveien 5

8150 Ørnes

eller til  postmottak@meloy.kommune.no