Julie (21) er eksemplet på hva Meløy kommune trenger i fremtiden