Kommunen har god kapasitet til å ta imot flyktninger fra Ukraina