Varsler kontaktet Arbeidstilsynet: - En arbeidsplass hvor frykt, ukultur og vantrivsel råder, mener varsleren om arbeidsmiljøet på rådhuset