Meløy kommune inn i ROBEK - Har vedtatt store, planlagte innsparinger i sitt budsjett for 2023, uten plan for hvordan dette skal gjennomføres