En traktor i vannet, og en mannsperson bevisstløs.

Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men fører ble erklært død på stedet av lege.

Politiet har oppretter sak. Pårørende varslet.