Bevilger fem millioner til ny industrikai på øya - Hovedmålet i flere år for oss som lever, bor og virker på øyene