- Dette kan bli veldig uheldig for fiskemottaket på Støtt, sier Lars-Gøran Ulriksen.

Det er altså ikke bare befolkning og bileiere som fortviler over nedleggelse av fergeanløp til Støtt. Lars-Gøran Ulriksen driver to båter med base i Reipå Havn, og er største leverandør til fiskemottaket på Støtt. Selv om fiskemottaket har en god avtale med Fjordlast nå, er han bekymret dersom alternativet med ferge forsvinner.

- Fersk fisk har det alltid travelt, og dersom Fjordlast av en eller annen grunn skulle få problemer, vil det ikke være noe alternativ tilgjengelig. I tillegg er det selvfølgelig uheldig at Fjordlast blir helt uten konkurranse når nye avtaler skal forhandles, mener han.

Mat på hver tur Det er Bodø Fiskemottak som er eier av fiskemottaket på Støtt. De sender fisken til Bodø, for videre transport derfra. I dag frakter Fjordlast fersk fisk fra fiskemottaket på hver tur nordover til Bodø, og krabbe til Hitra på hver tur sørover.

- Jeg har gått med planer om å utvide aktiviteten med fiske her heime, men hvis fylket ikke er interessert i at næringslivet på Støtt skal få vokse, er jeg redd det blir vanskelig å satse på ‘heimsjyen’. I så fall må vi legge aktiviteten lenger nord, sier Lars-Gøran.

Han forteller at han ikke er den eneste som har denne bekymringen, i det voksende fiskermiljøet på Reipå.

- Vi har mange som satser på fiske i kommunen nå, blant annet mange yngre som ønsker å kunne drive heime i perioder. Det er derfor veldig viktig at vi har trygghet for at vi skal kunne få levert fangsten lokalt, sier han.

Hvis fylket ikke er interessert i at næringslivet på Støtt skal få vokse, er jeg redd det blir vanskelig å satse på ‘heimsjyen’ Lars-Gøran Ulriksen

- Fjordlast klarer jobben

Leif-Helge Olsen mener Fjordlast kan være et godt alternativ. Foto: arkiv

M/S Fjordlast er en godsbåt som går i fast rute mellom Nesna i sør og Bodø i nord, og kan frakte alle typer last i tillegg til inntil åtte passasjerer.

- Vi jobber for å lage best mulig tilbud for folk og næring langs kysten, forteller Leif-Helge Olsen som er daglig leder i Finn Olsen Rederi AS – eier av M/S Fjordlast.

- Hvor mye vi får med oss fra hvert anløp begrenses av den totale lasten vi har, men vi har kapasitet nok til å betjene den ruta vi har. Vi kan ta 12-15 biler på hver tur, eller to store lastebiler, i tillegg til drivstoff, fisk og andre varer, forteller han.

Siden Fjordlast er en godsrute er rutetidene veiledende og omtrentlige. Anløps- og avgangstid avhenger av tiden som brukes til lasting og lossing langs ruta.

- Vi har ikke mulighet til å vente ved kai etter lasting, og kan heller ikke dra videre før vi er klare til det. Kundene må derfor være forberedt på at de må vente på båten, sier han.

Leif-Helge Olsen har forståelse for at mange langs kysten er frustrerte over ruteendringene på ferger og hurtigbåter, men mener at Fjordlast kan være et bra alternativ for mange.

- Vi må forholde oss til mandatet vi har fra fylket, men vi skal nok klare å være et godt alternativ for mange som blir rammet av ruteendringene som nå innføres, sier han.