‘Øvelse Nord’ er landets største sivile og militære beredskapsøvelse, og arrangeres for 24. gang i år.

Øvelse Nord veksler mellom å trene på antiterror og store redningsøvelser. I år skal de bruke erfaringene fra evakueringen av ‘MS Viking Sky’, som nesten havarerte utenfor Hustadvika. Fartøysjef og mannskap fra denne bergingsoperasjonen, vil også delta på øvelsen utenfor Sandhornøy.

Stor aktivitet

I forkant av øvelsen er det arrangert to fagdager ved Nord Universitet i Bodø, og under selve øvelsen på torsdag vil det bli stor aktivitet i både Gildeskål, Bodø og Fauske. Øvelsen starter kl. 08.00 og skal være avsluttet kl. 14.40.

- Øvelsen vil omfatte rundt 1500 personer og engasjere militært og sivilt materiell for rundt 4,5 milliarder kroner, inkludert fem skip og flere helikoptre, sier leder for øvelsen Erlend Hagenes.

Under øvelsen vil det bli stor aktivitet til sjøs, på land og i luften, og dette kan gi sterke inntrykk. Det oppfordres til at man forteller barn og unge om at dette kun er en øvelse.

Fergekollisjon

I følge AN skal øvelsen ledes av Hovedredningssentralen og politiet, og scenarioet er en kollisjon mellom to ferger utenfor Våg på Sandhornøya. Et betydelig antall skadde skal bringes til land, mens det brenner i skipene. I tillegg skal store oljelekkasjer sikres med lenser.

Dette er de største aktørene i Øvelse Nord 2019:

Fylkesmannen

Nordland politidistrikt

Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS NN)

Kystvakten og slepebåtberedskap

Helikopter fra 330-skvadronen

Helikopter fra 337-skvadronen

Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)

HV-14

Bodin Leir

Salten Brann

Tromsø Brann

AMK/Nordlandsykehuset

Kystverket

Nord universitet

Norsk Luftambulanse

Norsk Aeroklubb

Røde Kors Hjelpekorps

Redningsselskapet

Interkommunalt forurensingsvern (IAU)

Oppdrettsselskap