Ørnes Blandakor inviterer snart til 50-års jubileumskonsert.

Sammen med dirigentene Elise Pettersen og Anne-Marie Schulz er det rundt 20 sanger som de 26 kormedlemmene skal øve inn. Leder for koret Oddvar A. Breckan forteller at konserten blir todelt, med innlagt pause.

- I pausen blir det anledning til å få kjøp seg kaffe og kaker, og vi kommer muligens til å vise lysbilder fra korets 50-årige historie, forteller han.

Ifølge Breckan vil konserten gi gjenhør med sanger som koret har fremført i løpet av disse 50 årene. Fra starten i 1966 og frem til i dag. Han forteller også at koret oppgjennom årene har vært innom mange forskjellige sjangere. Blant annet har de gjennomført tre prosjekter med sanger av Bellmann, Taube og Prøysen.

Til jubileumskonserten har de hatt hjelp til koreografien av Anders Alterskjær, og at de har med musikere på piano, trekkspill, bass og gitar.