Det er nå over ett år siden kunstgressbanen på Engavågen ble åpnet, og idrettslaget har ingen planer om å lene seg tilbake.

SMIL Engavågen kunne i høst juble over at begge deres småguttelag gikk helt til topps i den lokale serien, med god margin ned til nummer tre på lista.

Sportslig suksess - Det er et resultat av stort engasjement og bred kvalitetsøkning på anlegg og trenere. Og et stort 2003-kull som har vært stabilt til stede i fotballen over mange år, sier Anthony.

Kvalitetsøkningen han snakker om kan vi blant annet se utenfor klubbhuset, i form av en flott kunstgressbane for nier-fotball.

- Den nye kunstgressbanen har gjort at barnas egenaktivitet har økt betraktelig, og det fører til økte ferdigheter hos spillerne. Det er nesten alltid unger på banen nå, og vi har lært å sette pris på snøfattige vintre. I alle fall så lenge vi ikke har hall, smiler nestleder Stian Myrvang.

Kvalitet i treningene En annen viktig faktor for sportslig suksess har vært kvaliteten på trening.

- Alle våre trenere får tilbud om kurs, og vi har fått mer system og kvalitet inn i treningene på alle årstrinn. Dessuten har det blitt mye enklere å få tak i trenere, enn det var før. Nå har det faktisk hendt seg at vi har takket nei, når noen har tilbudt seg å ta oppgaven, sier Anthony.

Frykter svekket serie Men alt er ikke bare fryd og gammen, ifølge nestleder Stian Myrvang.

- Vi ser at enkelte prøver å samle de beste spillerne i kommunen på ett lag, for å kunne delta i bodøserien. Jeg forstår tanken om bedre matching, og raskere utvikling av disse spillerne, men det går ut over den lokale serien. Enkelte lag får for få spillere, og det blir problemer å stille lag. Det gjør at de andre spillerne ikke får de samme mulighetene til å utvikle seg, og enkelte steder blir det ikke noe lag å spille på. Her på Engavågen blir det for langt, og tar for lang tid, å reise til Bodø å spille seriekamper i ukedagene, sier Stian.

Ikke ferdig Banen som ble klar for over ett år siden er ikke helt ferdig ennå. Fortsatt gjenstår ballfangernett og lyskastere som fungerer.

- Ja, flomlyset er supert når det fungerer, men vi har hatt mye problemer med å få det til å virke. Vi håper elektrikerne snart finner løsningen, slik at ungene selv kan slå lyset på og av, og benytte banen i den mørke årstiden også, sier Stian.

- Dessuten håper vi å kunne ta fatt på oppgradering av gressbanen på Grønøya, om ikke lenge, skyter Anthony inn.

Luftige planer På anleggssiden har idrettslaget planer som går litt på siden av det sportslige. Blant annet har de luftet tanken om å bidra til en mykere landing for legehelikopter og SeaKing i bygda.

- SeaKingen har brukt banen på Engavågen som landingsplass, men etter at vi la kunstgress på banen, har de benyttet parkeringsplassen i stedet. De har jo både rett og lov til å bruke den mest egnede plassen, men nå er det lite system over det, og vi ønsker derfor å skille ut og asfaltere en del av parkeringsplassen vår, så det blir ryddige og ordentlige forhold for landing, sier han.

- Men dette vil koste oss rundt 300.000 kroner, så vi er helt avhengige av støtte fra næringslivet for å få til dette. Vår oppgave er jo først og fremst å drive med idrett, så dette prosjektet skal ikke gå ut over primærfokuset vårt.

Mye på gang Og de har selvfølgelig en plan for å erstatte parkeringsplassene som blir borte.

- Ja, kommunen trenger ny parkeringsplass for skolen, og i samarbeid med dem skal vi nå lage plass for 35 biler på baksiden av klubbhuset. Vi må bare sprenge bort en bergknaus, planere og asfaltere så har vi det på plass. Det vil bli en god løsning, hvor vi kan bruke plassene etter arbeidstid, sier Anthony.

I tillegg pågår det nå restaurering av klubbhuset, og planlegging av grøntarealer og generell forskjønning av området.

- Ja, vi har høy aktivitet og grei økonomi i laget, så da er det viktig å sette i verk tiltak som gagner idretten og bygda som helhet. Og trivsel er en viktig del av dette, sier Stian.

- Men alt dette hadde ikke vært mulig uten folk som tar på seg oppgaver. Vi har et engasjert styre og mange utenom som er med på å dra lasset, så da klarer vi også å skape mye, avslutter Anthony.