Nylig tiltrådte Berit Agnethe Rosting (46) stillingen som diakon i den norske kirke i Meløy.

- Etter å ha være renholder for Meløy kommune i tjue år, var det på høy tid å forsøke noe annet. Ikke minst av helsemessige årsaker, smiler Berit.

Hun er vel kjent for de fleste på grunn av mange år med barnekorarbeid i Glomfjord. Under hennes energiske ledelse har mange kull korsangere vokst fram. I Glomfjord barnehage, der Berit har vært renholder de siste ti årene, har hun knyttet viktig nettverk med barn og foreldre.

- Å bli så godt inkludert i personalgruppa og i dagliglivet i barnehagen har vært fantastisk. Det har gitt meg unike muligheter til å bli kjent med barna og dem trygge på meg når de kommer til koret, sier Berit.

Som diakon skal hun fortsette med korarbeid for barn og unge, men også være omsorgsarbeider for andre aldersgrupper. Blant annet eldre på sykehjemmene. Dit tenker Berit å ta med seg mindre grupper av barn i blant, for å synge og spille. Berit skal også lede babysang-gruppe, og samarbeide med Frivilligsentralen. Nå er Berit på plass på kirkekontoret for å gjøre seg kjent med rutiner og systemer.