Grethe Andersen, Meløy FrP

For snart ett år siden ble en eldre kvinne fra vår kommune innlagt på sykehus. Hun fikk en alvorlig kreftdiagnose og sykehuset mente at hun ikke kunne skrives ut til hjemmet uten mer kvalifisert tilsyn enn det hennes 90 årige ektemann kunne gi henne. Hun fikk da et korttidsopphold ved MHVS. Hun fikk tildelt til sammen litt over en måneds opphold.

Etter denne tiden ble kvinnen skrevet ut til hjemmet med bistand fra hjemmetjenesten 2 ganger pr døgn. Pårørende tok kontakt med tildelingskontoret da de opplevde situasjonen som svært krevende for kvinnen og ektemannen.

Tildelingskontoret opplyste til pårørende at de hadde behov for flere opplysninger, da det blir sendt søknad om sykehjemsplass i september. De hevder også pr telefon at kvinnen ikke er pleietrengende siden hun kan stå selv når hun blir stelt. Bodø sykehus, tre leger samt kreftsykepleier anbefaler samtidig at kvinnen trenger bedre omsorg, og i november blir kvinnen innlagt ved sykehjemmet.

Hun ble innvilget fast plass i begynnelsen av desember. Kvinnen, hennes ektemann og deres pårørende levde med andre ord i 5 måneder i usikkerhet og med en kamp mot systemet de kunne vært foruten i kvinnens siste tid.

Pårørende og fagpersoner opplevde i denne saken et system som bidro til uønskede problemer og økte kostnader. De opplevde en ukultur og en praksis som bidro til frustrasjon og oppgitthet.

Er det virkelig slik vi skal behandle våre eldre? Vi blir flere eldre. Vi lever lenger og bor lenger hjemme. Samtidig er stadig flere av de hjemmeboende sykere. De ønsker å komme på sykehjem – men det er ikke plass til dem. De møtes av avslag på avslag.

Vi kan ikke ha det slik i Meløy.

For mange pasienter og pårørende er det en lang og krevende kamp for å få sykehjemsplass i Meløy. I verstefall er de ikke i live når vedtak om plass kommer.

Mange eldre som bor hjemme i dag er ensomme og alene. De som er så heldige å ha pårørende i nærheten får gjerne besøk og hjelp. Men pårørende kan ikke være til stede hele døgnet

Meløy FrP mener at de eldre i vår kommune fortjener bedre.

-I saken om den eldre kvinnen har det i ettertid blitt sendt en bekymringsmelding til kommunen. Hva har blitt gjort ang. meldingen?

-Åpningstidene til sentralbordet hos kommunen er mellom kl 1230 og 1430, og tildelingskontoret har telefontid tirsdager og torsdager fra kl 10.00 til klokken 14.00. Synes ordfører at dette er tilstrekkelig?

Grethe Andersen, Meløy FrP

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.