- Jeg har blitt behandlet ubegripelig dårlig etter jeg varslet. Jeg føler meg rett og slett utsatt for psykisk terror. Det har vært intet mindre enn traumatisk, og dypt sjokkerende. Jeg har jo bare gjort det som er min plikt som arbeidstaker, sier varsler Ingrid Hjertefølger.

Bakgrunnen

Ingrid blir kontaktet av en bruker som forteller at hen trengte hjelp til å få tilbake pengene sine som sto på kontoen til hennes kollega. Disse pengene var tildelt brukeren i det som kalles for etableringsstøtte. Pengene skulle brukes til å handle innbo. NAV setter pengene inn på privatkontoen til den ansatte i stedet for brukerens konto.

Det skal så gå omkring et år før brukeren får pengene tilbakeført fra den kommunalt ansatte, først etter at Ingrid involverer seg. Kulingen har sett SMS-dokumentasjon hvor bruker gjentatte ganger etterspør pengene sine, samt kontoutskrift på at pengene til slutt blir Vippset til bruker.

- Jeg konfronterte kollegaen min med dette, og sa at nå måtte pengene overføres tilbake. Da ble de til slutt overført, etter at jeg ved to ulike anledninger hadde bedt den ansatte ordne opp.

Varselet

Ingrid ringer sin leder Lisbeth Movik og varsler muntlig om forholdet på telefonen. Så skriver hun et skriftlig varsel på forholdet. En plikt hun har som ansatt i Gildeskål kommune. På kommunens hjemmeside gjøres det rede for retningslinjer for varsling. Kulingen siterer: «Som arbeidstaker i Gildeskål kommune, har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som du blir gjort kjent med» og «...I tillegg plikter en å varsle om kriminelle forhold».

- Jeg har blitt behandlet ubegripelig dårlig etter jeg varslet. Jeg føler meg rett og slett utsatt for psykisk terror. Det har vært intet mindre enn traumatisk, og dypt sjokkerende, forteller en åpen Ingrid Hjertefølger. Foto: Malin Bakken Ulsnæs

– Min plikt å varsle

- I mitt hode var dette åpenbart mulig straffbart. En ansatt i kommunen hadde med viten og vilje beholdt brukers penger mot vedkommenes vilje i et helt år. Den ansatte hadde ingen rolle som økonomisk verge for vedkommende. Dette er et alvorlig brudd på etiske retningslinjer. Jeg tenkte da og mener fortsatt at det var min plikt som ansatt å varsle om dette, samt at kommunen så absolutt burde ha konferert med politiet i denne saken. Det er ikke opp til kommunen å avgjøre straffbarheten i dette, reflekterer Ingrid.

Hastemøtet

- Mandag 19. juni ringer Movik meg og ber meg komme på et møte kommende onsdag. Jeg sier ja, og nevner samtidig at jeg mener de bør vite at jeg dagen etter har avtale med politiet på Ørnes om å anmelde saken selv, i og med at de nekter å anmelde forholdet. Hun sier da at hun skal ringe meg opp fordi hun må legge på, forteller Ingrid.

Ti minutter senere blir Ingrid igjen oppringt av sin leder som ber henne komme på et hastemøte samme kveld. Hun blir også oppfordret til å ta med seg tillitsvalgt, noe hun gjør.

Til stede på møtet er kommunalsjef Lisbeth Movik, advokat Thomas Benson som bistår kommunen, Ingrid selv og tillitsvalgt.

- Jeg opplevde at Movik og Benson hadde et mål med det møtet, og det var å presse meg til å ikke anmelde saken selv, sier Ingrid til Kulingen.

Anerkjenner feilen - vil ikke kommentere

Kommunen skriver et kortfattet referat etter møtet hvor de anerkjenner feilen som har skjedd, men at de etter intern undersøkelse hadde konkludert med at det ikke hadde forekommet noe kriminelt og dermed ikke kom til å anmelde saken. Kulingen kjenner også til at kommunen i dette referatet varsler gjennomgang med NAV og sine ansatte for å unngå at slike hendelser gjentar seg.

Kulingen har kontaktet Lisbeth Movik og advokat Thomas Benson for tilsvar. Verken Movik eller Benson ønsker å uttale seg i forbindelse med denne saken og Benson skriver i en SMS til Kulingen: «Gildeskål kommune har ingen kommentar».

Kulingen forsøkte å kontakte Lisbeth Movik og Thomas Benson for kommentar. Movik henviser til Benson som svarer på vegne av seg selv og Gildeskål kommune at de ikke ønsker å kommentere påstandene. Foto: Skjermdump
Heller ikke fungerende leder i NAV Gildeskål ønsket å uttale seg om saken og skrev i en e-post til Kulingen «Vi har ingen kommentarer til denne saken» Foto: Skjermdump

– Motsatt av helsefremmende

- Det er det verste møtet jeg har vært med på i mitt liv, sier Ingrid.

I et referat Kulingen har tilgang til, og som er signert av tillitsvalgt som var til stede på møtet, gjør Ingrid rede for sin opplevelse av møtet.

- Kommuneadvokaten, altså Benson, går rett på sak og forteller at det kan være straffbart for meg å anmelde saken. Han sier at han er ekspert på arbeidsrett og har fastslått at forholdet jeg har varslet om ikke er straffbart og at det dermed vil være straffbart for meg å anmelde det.

- Movik er opptatt av å presisere hvor korrekt kommunen har håndtert denne saken. Benson sier på et tidspunkt at han ser at jeg har sovet og spist lite i det siste og at jeg derfor verken burde si eller skrive ting som ikke er gjennomtenkt. Å bli utsatt for disse hersketeknikkene i en allerede stressfull situasjon var selvsagt det motsatte av helsefremmende for meg, forteller Ingrid.

Etterfølgene

Ingrid er nå langtidssykemeldt og beskriver selv situasjonen hun har stått i som enormt krevende.

- Jeg føler meg fanget. Enten må jeg tilbake i jobb med en kollega jeg ikke har tillit til, og en leder som har utsatt meg for dette uten å ta noen form for ansvar for sin adferd mot meg, eller så må jeg fortsette å være sykemeldt og det vil jeg ikke.

- Jeg synes det er bekymringsverdig at det er sånn som dette min arbeidsgiver behandler varslere. Jeg har gjort min plikt som ansatt i denne saken. Min faglige integritet og samvittighet som menneske nekter meg å se forbi noe sånt som dette.

Kulingen har vært i kontakt med fungerende leder i NAV Gildeskål. Han ønsker ikke å kommentere denne saken. Den aktuelle kollegaen har blitt gjort kjent med at denne saken omtales i Kulingen. Kollegaen har fått muligheten til å gi tilsvar, men har ikke benyttet seg av dette.