Samarbeider om å vise frem mulighetene: - Å innhente arbeidskraft er vanskelig