Det er KB Bygg fra Sandhornøya som skal sette opp de tre kommunale boligene med til sammen tolv boenheter på Inndyr og Nygårdsjøen.

Det får Framtia opplyst hos kommunalsjef teknisk, John Olaf Johansen. Han er glad den planlagte boligbygginga i Gildeskål endelig er i gang, og mener de nye boligene vil bli et løft.

Stort boligbehov

Fokus: Innbyggerne må se at det virkelig skjer noe, at vi mener alvor og at alle planene ikke bare blir «prat», sier John Olaf Johansen: Han er ny teknisk sjef i Gildeskål kommune. Foto: Edmund Ulsnæs

Fokus: Innbyggerne må se at det virkelig skjer noe, at vi mener alvor og at alle planene ikke bare blir «prat», sier John Olaf Johansen: Han er ny teknisk sjef i Gildeskål kommune. Foto: Edmund Ulsnæs

Det er ingen hemmelighet at etterslepet på boliger er stort i kommunen med hele 1700 fritidsboliger. Ambisjonene i boligpolitisk plan, vedtatt høsten 2016, er store. I følge kommuneplanens mål har Gildeskål behov for anslagsvis 120-150 flere boenheter i perioden 2017 – 2017. Med fratrekk for boenheter som planlegges ferdigstilt i privat regi og potensielt kommunalt/privat boligsalg, ligger kommunen an til et totalt behov på omlag 80-110 nye boenheter/tomter.

- Vi regner med å kunne ferdigstille omlag 10 boenheter i året, sier Johansen.

Ikke øremerket

De tre første altså er firemannsboliger, hvor én av dem skal settes opp på Breihaugen, Inndyr. De to andre skal være på Ertenvåg. Boligen på Inndyr beregnes å stå ferdig allerede i april 2018, reserende  i september.

- Av planverket fremgår det at flyktningene utgjør en vesentlig del av boligveksten, kommunen har også økte, boligsosiale behov. Er disse firemannsboligene øremerket en spesiell gruppe?

- Nei, det er de ikke. Boligene er finansiert på en slik måte at de skal kunne leies ut til alle. Gildeskål får dessuten ingen nye flyktninger i år, sier Johansen.

Leilighetene det er snakk om har ei grunnflate på cirka 90 kvadratmeter og bygges i to plan. Standarden er nøktern, og boligene skal tåle solid bruk. Også på Våg er seks boenheter under oppføring.

- Dette er et prøveprosjekt med ferdigbygde, 37 kvadratmeter store enheter som skal plasseres i et boligfelt. Disse enhetene vil tjene som gjennomgangsboliger for folk som jobber kortere perioder i kommunen, opplyser Johansen.

Mange henvendelser

Kontrakten med KB Bygg er det Framtia kjenner til på 14, 5 millioner kroner. Det var flere lokale tilbydere med i anbudskonkurransen.

At kommunen nå satser, er også for å imøtekomme nye arbeidstakere som kommer til Gildeskål.

- Vi har et mål om 100 nye arbeidsplasser, mange av dem knyttet til havbruksnæringa. Over år har boliger vært ei utfordring, og nesten daglig mottar vi henvendelser fra folk som kunne tenke seg å komme til Gildeskål. At vi endelig er i gang med å bøte på boligmangelen nå, er positivt, sier kommunalsjefen, som nylig tiltrådte sin stilling.

Også en del eksisterende kommunale boliger skal oppgraderes framover. Noen blir vurdert sanert for å gi plass til nye. Johansen bekrefter at det allerede er komme inn en god del søknader på de nye boligene. En del kommunale leietakere kan også bli flyttet over fra boenheter som i dag holder en dårlig standard.

Ting tar tid

- Hvorfor har prosessen med å bygge boliger tatt så lang tid?

- Planlegging, byråkrati og offentlig forvaltning tar tid, og fordi jeg er ny i denne funksjonen kan jeg ikke si så mye om hvordan det har vært før. Men, dersom man skal få fortgang i prosesser, er det viktig å ha et klart fokus og å gjøre ei bevisst satsing.

Den nye kommunalsjefen tror Gildeskål vil tjene på å være en service-institusjon som kan legge til rette for de menneskene som ønsker å bosette seg og jobbe i kommunen.

Så sent som i mars i år ble et boliginvesteringsprogram for de neste fire årene vedtatt. Det danner grunnlaget for byggevirksomheten som nå skjer.

- Har økonomi vært en brems i den kommunale boligbygginga?

- Nei, det har det ikke. Jeg mener kommuneøkonomien vår er rimelig solid, med et godt fond i bunnen som vi kan bruke avkastningene fra. Boligene skal i utgangspunktet finansieres gjennom ordinære lån, og leies ut til selvkost.