Reidar L Jensen.

Deres forslag ble nedstemt og fortsatt står trasevalget som aktuelt.

Skulle det komme forslag om andre traseer vil jeg anta at disse vil inneholde totalkalkyler og konsekvensutredninger.

Veien fra Reppen til Ågskardet vil trenge bredde- forbedringer,traseutvidelser  og rasoverbygg. Stigninger og kurveforhold i Kvalnesbakken og Steinsprekka må senkes og rettes ut til en forsvarlig standard til vinterpasasje.

Ny bro over Ågelva og breddeutbedring. Dette er momenter som må vektes inn i totalkostnader,og vurderes opp mot det eksisterende trasevalg. Konsulentutgifter må deles av kommunene som vil ha vurdert sammenligning.

Grethe Andersens interpelasjon fra 2021 bør følges opp med ny vurdering av Meløy kommune, og i samuttalelse med Rødøy kommune, søke høyere prioritering i RTP for en forsert oppstart. Det planlegges utbygget infrastruktur for elektrisk eller nullutslipp ferge i sambandet Forøy- Ågskardet

Fra Nfk burde det vært planlagt å benytte seg av fergeavløsningsmidler slik at unødige utgifter til nytt matriell og ny omfattende infrastruktur kan unngås.

Jeg håper at politikere ser verdien av en fastforbindelse mellom Meløy og Rødøy. Dette bør løses realisert før andre store prosjekter settes i arbeide.

NB! Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.