Mandag og tirsdag neste uke vil maskiner gruse asfaltkanter på Fjellveien.

Veien vil ikke bli stengt, men Statkraft oppfordrer folk til å begrense trafikken langs veien.

- Grunnen til at vi melder inn er å begrense trafikken da det er til hinder for arbeidet, men veien blir ikke fysisk stengt, selv om det kan bli en konsekvens med for stor trafikk, sier Statkraft-sjef Fred Inge Kristensen.