Viktig trening for brannmannskapene: Gjennomførte øvelse på Mesøya