Dette er arbeidet som skal utføres:

I østenden av tunell 3 vil veibanen senkes og knekkpunktet flyttes lengre inn i tunellen for å forbedre drenering av vann, her er det fortsatt store mengder snø.

Tele og snø må reduseres. Deretter vil masser byttes ut i veibanen for tunell 3.

Grøfter og kjørebanen i tunellene vil deretter oppgraderes og asfalteres.