– Kan være en fordel og en ulempe å komme utenifra