I kveld klokken 17: 47 ble det kjent i en børsmelding at ledelsen har lyktes i å hente inn 51 millioner kroner.

Vellykket jobb i kulissene

De siste dagene har ledelsen jobbet iherdig for å få inn flere nye investorer i selskapet.

Etter det Kulingen kjenner til har minstekravet vært å hente inn minst 45 millioner kroner. Disse pengene har vært en nødvendig forutsetning for å kunne fortsette med videre solcelleproduksjon i bygda.

Nå har ledelsen altså fått inn betydelig mer enn det; hele 51 millioner kroner. Pengene skal sikre videre solcellevirksomhet i Glomfjord.

Ledelsen har mottatt bindende underskrifter til et samlet beløp på 51 millioner kroner som skal overføres til et nytt datterselskap, Norwegian Crystals Operations AS, som skal sikre videre virksomhet i Glomfjord. I tillegg har en av kundene avtalt å konvertere 9 millioner i forskuddsbetaling til egenkapital i Norwegian Crystals Operations AS.

Dermed ser det lysere ut enn på lenge for fortsatt solcelleproduksjon i Glomfjord.

Fabrikksjef ved Norwegian Crystals i Glomfjord, Dirk Mueller, har grunn til å være stolt av staben som står på i en krevende tid. Foto: arkiv.

Kom endelig i mål

Den siste tiden har selskapet befunnet seg helt på felgen økonomisk og de 55 ansatte i fabrikken har ikke fått lønn på to måneder. Med andre ord har mye stått på spill.

Arbeidet med å få inn nye investorer har pågått gjennom hele sommeren.

Ledelsen har tidligere i måneden bekreftet overfor Kulingen at de har fortsatt prosessen med å skaffe nødvendig driftskapital.

I kveld offentliggjorde selskapet i en børsmelding at de har fått inn 51 millioner kroner.

Nye nordnorske investorer

Etter det Kulingen erfarer har selskapet nå fått inn en rekke nye investorer som har tro på selskapets fremtidsplaner. Det skal dreie seg om et stort innslag av nordnorske investorer.

Blant disse er eiendomsinvestor Tord Ueland Kolstad fra Bodø, Adolfsen-brødrene Kristian og Roger Adolfsen fra Andøya og investor Even Carlsen, opprinnelig fra Lofoten og datteren Ane Carlsen, som er sjef i deres private investeringsselskap.

Selskapet skal også ha fått inn penger fra eksisterende eiere og en ny investor fra Oslo-området.

Pengene skal sikre videre solcellevirksomhet i Glomfjord. Foto: arkiv.

Vil rigge for vekst

Norwegian Crystals produserer høykvalitets silisium-ingoter som brukes i solcelleproduksjon. Men tøff konkurranse fra den verdensledende produsenten Kina, som tar i bruk statssubsidiert kullkraft for å produsere billig silisum og solpanel, har gjort det vanskelig å komme i pluss i regnskapene.

Til forskjell fra Kina produserer Norwegian Crystals silisium-ingoter ved hjelp av miljøvennlig vannkraft. Det er en fordel i mange markeder. Til Kulingen har konsernsjef Gøran Bye tidligere uttalt at selskapet har mer enn nok kunder til å kjøpe deres produkter, men at de ikke har midler til å produsere for fullt.

Konsernsjef Gøran Bye har tidligere uttalt til Kulingen at selskapet har mange kunder, men at produksjonsvolumet må opp. Foto: arkiv.

Vellykket snuoperasjon

Norwegian Crystals har store vekstplaner for fremtiden. Målet har hele tiden vært å få opp produksjonen til lønnsom drift. Men siden oppstarten i 2013 har selskapet slitt med negative resultater.

Selskapet tapte 164 millioner kroner i 2019, og dagens eiere har lenge arbeidet for å ekspandere produksjonen slik at selskapet blir lønnsomt. Omstilling gav svak omsetning i fjor, og dermed oppfylte ikke bedriften vilkårene for hjelp gjennom regjeringens krisepakker som følge av koronakrisen.

Utfordringene har vært mange, men etter en vellykket snuoperasjon ledet av omstillingsdyktige ansatte og en rekke effektiviseringsgrep i fjor høst har selskapet klart å drive kostnadsbesparende i første halvår av 2020.