Rådmann Hege Sørlie foreslår å oppheve vedtakene der Meløy kommune sa ja til å overdra det gamle gymbygget i Spildra til Kulturfabrikken.

I sin innstilling til formannskapet i morgen ønsker hun at kommunen går tilbake på bestemmelsen fra 2016, som også innbefatter overføring avsatte midler til renovering.  Vurderingen er gjort ut fra at byggete er lite brukt, og vil bli enda mindre brukt når kulturskolen flytter i nye Spildra skoles lokaler. I sitt saksframlegg skriver rådmannen: «Bygget er i dårlig vedlikeholdsmessig forfatning. Skal bygget brukes i fremtiden, må det settes inn betydelige vedlikeholdsmidler. Alternativet er å rive bygget.»

Kulturfabrikken er orientert om saken, og ønsker, ifølge saksframlegget, en rask avgjørelse. Tidligere ble det vedtatt å inngå et samarbeide med Kulturfabrikken for videre drift av gymbygget. Det ble der vedtatt at bygget skulle overdras Kulturfabrikken vederlagsfritt. I tillegg ble det bevilget kr. 2.350.000,- til renovering av bygget. Beløpet ble bevilget under forutsetning av at prosjektet ble fullfinansiert. Kostnadene var her stipulert til rundt 10 mill. kr. I tillegg vedtok driftsutvalget å bevilge til sammen 1.386.000 kroner av idretts- og kulturfondet for årene 2013 – 2016.