I disse dager har fylkesråd Svein Eggesvik møter med lokalbefolkningen rundt om i fylket, og har folk fra samferdselsavdelingen med.

- Vi jobber med det nye samferdselskartet for Nordland. I den forbindelse ønsker vi å ha dialog med folk. Det er viktig for oss å få høre hvordan samferdselstilbudet bør være der de bor, sier Eggesvik.

Han vektlegger at rutetilbudene for buss, båt, tog og fly må bli bedre samordnet. Folk må komme fram til reisens mål uten for mye overnatting.

- For å få til dette må vi ha med ansatte i administrasjonen, slik at de får se hvilke utfordringer befolkningen har.

I følge Senterpartiet skjer verdiskapingen i stor grad i landdistriktet. Likevel blir det satset veldig mye rundt byene i Nasjonal transportplan.

- Det er viktig at næringslivet får sine produkter raskt og effektivt ut på markedet. Derfor er det helt nødvendig å få utbedret veistrekningene Ørnes – Glomfjord, og Skaugvoll – Sund.

Eggesvik synes det er beklagelig at dagens regjering har omfordelt tilskuddet til kommunene og fylkene, slik at de store byområdene har fått en større del av midlene. Reduserte bevilgninger rammer dessverre også samferdsel, som er en viktig del av distriktspolitikken.