Lokalutvalgene i Gildeskål kan søke om inntil 100 000 kroner hver, til aktiviteter eller arrangementer som skal være åpne for alle unge i kommunen.

Aktivitetene skal ha fokus på integrering av flyktinger, og det må være en plan for transport til og fra.

Både møteplasser og transport er noe av det som engasjerer de unge i kommunen. I januar arrangerte Gildeskål ungdomsråd høring om nettopp møteplasser for ungdom i kommunen.

– Det handlet om møteplasser og transport for ungdommen i Gildeskål. Vi vil ha flere plasser å møtes og bedre transport sånn at det blir lettere å komme seg i mellom, sa nestleder i rådet, Bina Andreassen til Kulingen etter høringen.