Kritisk til flytting av beboere fra bofellesskap til sykehjem