Rekordår for samisk opplæring - bare ikke i Gildeskål, Meløy eller Rødøy.